ავტომობილები

   გამოკითხვა
რითი გამოირჩევა კარგი სამუხრუჭე ხუნდი?
მოკლე სამუხრუჭე მანძილით
დიდი გარბენით
არ უნდა ცვეთავდეს საყრდენ დისკს
საყრდენი დისკის გაცხელება არ უნდა მოქმედებდეს დამუხრუჭებაზე
შედეგების ნახვა
   ATE - ავტომობილის სათადარიგო ნაწილები გერმანიიდან
საითაა მიმართული დირექტივა ECE-R 90?
ახალი დირექტივა ადგენს, რომ ავტონაწილების თავისუფალი ბაზრისათვის გამოშვებული სამუხრუჭე ხუნდების ეფექტურობა ორიგინალი ხუნდების ეფექტურობისაგან შეიძლება განსხვავდებოდეს +/- 15 % -ით.

შესაბამისად, ამ დირექტივის ამოცანაა უზრუნველყოს სამუხრუჭე ხუნდების სტაბილური ხარისხი და ხელი შეუშალოს ევროკავშირში ისეთი პროდუქციის გაყიდვას, რომლის ხარისხიც კითხვის ნიშნებს ბადებს.

ამავდროულად, ATE-ს შიდასაწარმოო სპეციფიკაციები მნიშვნელოვნად აღემატებიან ახალი ნორმატივის ტექნიკური მოთხოვნების დონეს. ასე მაგალითად, ATE უკვე ათი წელია უშვებს სამუხრუჭე ხუნდებს, რომლებიც აზბესტს არ შეიცავენ, მაშინ როცა ახალი დირექტივით ასეთი მოთხოვნა შემოდის მხოლოდ 1999 წლის ოქტომბრიდან. გარდა ამისა, უკვე მრავალი წელია, ATE-ს საწარმოებში პროდუქციის შემოწმება ხდება იმ სტანდარტის მიხედვით, რომელიც გამოიყენება ავტომობილების ორიგინალი ნაწილების მიმართ, ეს სტანდარტები კი უზრუნვეყოფენ მაქსიმალურ უსაფრთხოებას და საიმედოობას.ატე 2007. ყველა უფლება დაცულია.   Powered by www.webdesign.ge